تبلیغات
khojaly genocide xocali soyqirimi hocali soykirimi نسل كشی خوجالی  - نسل كشی خوجالی

azerigenocide khojaly genocide quba genocide urmiye genocide

جستجو

 

نسل كشی خوجالی

چهارشنبه 25 فروردین 1389   08:03 ب.ظ

ذسته های مسلح ارمنی در بامداد26 فوریه 1992 با مشاركت مستقیم لشكر366 شوروی سابق كه در ان برهه در خاك خان كندی-استنپانا كرت- قره باغ كوهستانی مستقر بود، به شهر خوجالی كه حدود هفت هزار نفر اذربایجانی در آن سكونت داشتند،حمله كردند.قلدرهای سركش ارمنی با كمك هواداران مزدور خارجی خود در همین شب،شهر خوجالی را با خاك یكسان كردند. با پشتیبانی بخش وسیعی از وسائط سنگین نظامی متعلق به لشكر366؛ شهر كاملا نابود شده وبه آتش كشیده شد.اهالی غیر نظامی و غیرمسلح هدف قتل عام مسلحانه واقع شدند.كودكان،زنان،افرادسالمند وبیمار با سفاكی غیر قابل تصوری به قتل رسیدند.در نتیجه نسل كشی خوجالی 613 نفر كشته شده و 1275 نفر از اهالی غیرنظامی به اسارت برده شدند.از سرنوشت 150نفر ازاین اسرا هنوز اطلاعی در دست نیست.در نتیجه این فاجعه بیش از 1000نفر از اهالی غیرنظامی با اصابت مستقیم گلوله،بادرجات مختلف بدنی معلول شدند.106نفر از كشته شدگان زن،83نفر كودك خردسال و 70 نفر پیروكهنسال بودند.76 نفراز معلولین را پسران و دختران نابالغ تشكیل می دادند


نوشته شده توسط :