تبلیغات
khojaly genocide xocali soyqirimi hocali soykirimi نسل كشی خوجالی  - دختر آذربایجانی اسیر شده توسط ارمنی ها

azerigenocide khojaly genocide quba genocide urmiye genocide

جستجو

 

دختر آذربایجانی اسیر شده توسط ارمنی ها

چهارشنبه 25 فروردین 1389   07:40 ب.ظ

دختر آذربایجانی اسیر شده توسط ارمنی ها

جلوی چشمان پدر و مادرم به دفعات,خودم و خواهر،15 ساله، وسطی من و، 9 ساله ، خواهر کوچک ام به زور مورد تجاوز شان قرار گرفتیم
 
 
 
 
 سازمان آزادی قره باغ در نتیجه تجاوز های ارمنی به زنان اسیر آذربایجانی و برای از میان برداشتن تجاوز های ارمنی آن Vahid Movqeسندی بنام
را تصدیق کرده و در روز های نزدیک تصمیم به راه انداختن کمپین امضاء گرفته شده است   
مجلس عالی سازمان آزادی قره باغ, سند نمایانگر وحشیگری های ارمنی به زنان اسیر آذربایجانی 
  را قبول کرده است و در نظر دارد سند را در باکو و بخش های دیگر پخش 
و نیزبا جا گرفتن در سایت های اینترنتی،و به آدرس های الکترونیکی فرستاده شود 


در این سند وحشی گری های ارمنی به زنان اسیر آذربایجانی نشان داده میشود 
 
مادری میگوید: دختر 4 ساله مرا مورد اذیت قرار دادند بعد ما زنان را به خانکندی که در آنجا سربازن 
ارمنی بودند فرستادند لختمان کردند و همه ما را مورد تجاوز قرار دادند .سپس به زمین انداخته و کشیدند 

اظهارات دختری 20 ساله: ما را در ده پیرجمال در یک توالت نگاه داشته بودند
جلوی چشمان پدر و مادرم به دفعات من و ،15 ساله،خواهر وسطی ام و ، 9 ساله ، خواهر کوچک ام به زور مورد تجاوز شان قرار گرفتیم سیگار کشیده و روی بدنمان خاموش میکردند پیر و جوان هاشون به نوبت ایستاده و به ما خواهر ها به زور تجاوز میکردندو از موهایمان گرفته و رو زمین میکشیدند


 مادری میگوید: مرا به شعبه پلیس در شهر عسگران بردند جلوی چشم بچه هام بارها کتکم زدند و بهم تجاوز
کردند
 
 
 زن اسیر آذربایجانی : به رگ من آمپولی زدند از خود بی خود شده بودم به نوبت به من تجاوز کردند بعد مجبور کردند
که با سگ هم خوابی کنم

اسیر آذربایجانی : آنجا به دختر های 13-14 ساله ما جلوی چشمانمان به زور تجاوز میکردند
صدای آنها الان هم از گوشم بیرون نمیره
 
 

اسیر آذربایجانی : از دست زنانی که در اسارتند بچه نوزادشان را میگرفتند و به هوا پرتاپ کرده و از سر نیزه تفنگ رد میکردند 

اسیر آذربایجانی:   در پارک کودک خانکندی به دختران 13-12 ساله به زور تجاوز میکردند مادر
یکی از دخترها نتوانست تحمل کند و خودش را خفه کرد

اسیر آذربایجانی : یک دختر را لخت کرده به حالت عریان مجبور به رقص کردند سپس به او تجاوز کردند
فردای ان روز دختر با فرو کردن چنگک( کاه برداری) به شکمش خودکشی کرد

اسیر آذربایجانی : من همراه با بیش از 200 نفر بچه و پیر و زنان در زیر زمین قسمت اداری میلیس در شهر عسگران  
نگاه داری میشدیم ما را همه روزه با با قنداق های مسلسل،لگد و مشت کتک میزدند زنان جوان ما را 
سرشان را به دیوار میکوبیدند و به حالت بی هوش و بی حال کشیده و میبردند
 

اسیر آذربایجانی : در یکی از اتاق ها (بیمارستان) دختری 4-5 ساله میخوابید تمام وحشت ها و عذاب های جنگ را 
در چشمان او میدیدم به او تجاوز شده بود

دختر آذربایجانی اسیر شده :در سنگر ارمنی ها در خانکندی من به همراه 8 دختر با نوبت به زور تعرض جنسی کردند
بعد به همان وضعیت لخت ما را با باتون زدند سپس ما را به  میلیس در شهر عسگران برده و دوباره
آنجا هم به ما کتک زده و تجاوز کردند
 

-- دختر آذربایجانی اسیر شده :هنوز هم از این وحشت به خودم نمیتونم بیام بعد آن زندگی برام انقدر چندش آور شده
که نمیخوام زنده باشم.................(( 
این حرفهای دختری هست که در صورت زیبایش هنوز جای
چنگ و ضربه واضح دیده میشد و وحشتناک ترین شرح حال را چشم های
او میداد
انسان نمیتوانست آن نگاه ها را تحمل کند بعد از همه اینها آیا میتوان ارمنی را بخیشید؟! با ارمنی ها دوستی و برادری کردن،ارتباط بر قرار کردن،مذاکرات دیپلماسی همراه با دوستی و مهربانی بردن،کنسرت دادن، در یک مجلس نشسته  
عکس گرفتن ،....میشود کرد؟ رقصیدن در مجالس عروسی نزدیکان مان ،در میدانها کنسرت ها درست کردن و ساختن شوی های تلویزونی و کانالی ، و در کل بگو بخند و شادی کردن میشود کرد؟نه نمیشود!!ما باید برای مدتی شادی و خنده را کنار بگذاریم!نشاالّه بعد از پیروزی و گرفتن انتقام مان ، ناموسمان را همراه شادیمان به خودمان بر خواهیم گرداند
.((الان فقط باید به مورد انتقام فکر کنیم،با خون دشمن برای گرفتن انتقام آماده باشید انتقام را شروع کنید (Qarabağ Azadlıq Təşkilatı )QAT-اینها امروز در بیانیات پخش شده قات 
آورده شده است
MTN  قابل ذکر است که  استناد و دلایل آیگون حسن اغلو, بر اساس آرشیو های آماده کرده به 
 به چاپ سال 2007  برگرفته شده است  ("Erməni sindromu�) ونیزاز کتاب
ترجمه گایپ خبر-GAIP


نوشته شده توسط :